Logo
Potřebujete poradit? Zavolejte.
(Po-Čt 9-17, Pá 9-15)
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 2 499,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
 
 
 
 
 

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Internetový obchod FamilyDogs.cz zasílá zboží pouze na území České republiky - DO ZAHRANIČÍ NEZASÍLÁME!

FamilyDogs.cz je internetový obchod s výdejním místem, objednávky je třeba vždy uskuteřnit na našich stránkách. Bez objednávky není možný odběr zboží.

Při objednávce zboží od 2.499 Kč DPRAVA ZDARMA POUZE PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTÍ GLS - ZÁSILKY DO HMOTNOSTI 40 kg!

Při hodnotě objednávky do 99 Kč je umožněna pouze platba předem, zboží na dobírku při hodnotě objednávky do 99 Kč nezasíláme.

 

Úvodní ustanovení

 

Obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.familydogs.cz (prodávající). Provozovatelem je Eva Jiříčková IČO 46288511, DIČ 6557176087 fakturační adresa Ve Vilkách 240, PSČ 250 82 Horoušany-Horoušánky. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího. Upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.familydogs.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1. Kupní smlouva

1.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.                                          Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

1.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní

obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko

„ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen, elektronická adresa kupujícího“).

1.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

1.9. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.10. Přijaté objednávky na zboží, které je uvedeno skladem jsou vyřizovány obvykle do 24 hodin. Rezervace zboží je možná pouze 5 pracovních dnů.

2. Cena zboží a platební podmínky

2.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti ve výdejním místě Ve Vilkách 240, Horoušany - Horoušánky
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně platební kartou v místě určeném kupujícím v objednávce
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2100376127/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s.(dále jen „účet prodávajícího“);

2.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

2.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

2.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud se prodávající nedomluví s kupujícím jinak.

2.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej v papírové či elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

2.7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku do 48 hodin.

3. Odstoupení od smlouvy

3.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce  zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

3.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 3.1) či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. K převzetí zboží může dojít i třetí osobou určenou kupujícím. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. V případě přijetí vzorového formuláře k odstoupení od smlouvy prodávajícím, potvrdí tuto skutečnost písemně spotřebiteli, a to bez zbytečného odkladu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího familydogseznam.cz  a to jako jednostranné právní jednání.

3.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 3.2) obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 3.2) obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Vrácené zboží na dobírku nebude převzato. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Peníze za vrácené zboží zákazníkem je možno zaslat převodem na účet zákazníka a to bez poplatku, nebo složenkou pokud na tom zákazník trvá, která je zpoplatněna 60,- Kč (tato částka bude odečtena od zasílané částky) s čímž zákazník souhlasí.

3.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

3.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, případně jiným později výslovně dohodnutým způsobem. 7) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případně nemožnosti vrácení dárku uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající jeho hodnotě v době přijetí. Zboží, které zákazník vrací nesmí být zasláno na dobírku, v takovém to případě nemusí prodavající zboží zaslané zákazníkem zpět na dobírku převzít.

4. Výměna zboží

Zákazníkovi umožníme výměnu zboží do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu.

Pokud se rozhodnete pro výměnu, je nutné dodržet tyto základní podmínky:

4.1. Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí zásilky, nebo musí být zasláno do této lhůty písemné oznámení na naši emailovou adresu uvedenou v kontaktech a zboží musí být odesláno následující pracovní den od odeslání tohoto oznámení na Vaše náklady na adresu Internetový obchod FamilyDogs.cz,  Ve Vilkách 240, 250 82 Horoušany - Horoušánky

4.2. Zboží musí být kompletní, neporušené, nepoužité, opatřené visačkami a v originálním obalu, schopné dalšího prodeje.

4.3. Zásilka musí obsahovat originál FAKTURY a písemnou žádost o výměnu zboží, kde bude uvedeno jaké zboží požadujete při výměně ( název, číslo produktu a počet kusů).

4.4. zboží nesmí být zasláno na dobírku, v takovém případě nebude převzato.

4.5. Po přezkoumání neporušenosti zboží bude uskutečněná výměna zboží. Vyměněné zboží bude odesláno na adresu  kupujícího za cenu poštovného uvedeného v Obchodních podmínkách Familydogs.cz, kterou je kupující povinen uhradit.

4.6. V případě rozdílu cen při výměně zboží bude tento rozdíl vyúčtován a v případě přeplatku bude částka zaslána na účet kupujícího v opačném případě kupující doplatí požadovanou částku při převzetí nového zboží.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány

6. Uživatelský účet

6.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

6.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

6.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

6.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

6.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Provozovatel obchodu si vyhrazuje právo měnit podmínky pro slevy, či platnost slev ukončit

6.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6.7. Slevy jsou přidělovány pouze registrovaným zákazníkům.

Na věrnostním účtu jsou vždy započítávány pouze objednávky, které byly učiněny pod tímto účtem. Nelze započítat objednávky dřívější, učiněné jako "neregistrovaný zákazník" a nelze ani spojovat více účtů. Na poskytnutí slevy jsou započítávány jen objednávky učiněné registračním účtem.

Věrnostní sleva může být odmítnuta zákazníkovi, který v minulosti učinil pouze nákupy, u kterých využil právo na vrácení zboží, tedy právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Nárok na slevu vzniká zákazníkovi až na objednávky učiněné po přidělení slevy, a to i v případě, že sleva byla přidělena později, než podle podmínek být přidělena měla, například z důvodu technické chyby. Zpětný dopočet slevy na objednávky učiněné před přidělením slevy není možný.

Pokud zákazník v minulosti nepřevzal či nevyzvedl zaslanou objednávku, může mu být sleva poskytnuta až po uhrazení skutečně vynaložených nákladů na zaslání této nepřevzaté či nevyzvednuté objednávky.

6.8. V případě, že zaregistrovaný zákazník při svých nákupech v eshopu Familydogs.cz objedná zboží překračující částku 3.000,- Kč (ceny zboží se při jednotlivých nákupech sčítají) dostane od nás stálou slevu na chovatelské potřeby i některé druhy krmiva při všech dalších nákupech v hodnotě 3% ( bez ceny dopravy) - NEVZTAHUJE SE JIŽ NA ZBOŽÍ V AKCI a dále na krmivo Brit Premium, Brit Care, Calibra, HappyDog, Happy Cat, Marp a Platinum Natural. (Sleva se nevztahuje u Platinum Natural pouze na balení 15 kg)

Slevu 3% pro registrované zákazníky není možno sčítat, a to ani s jinými slevami již dříve individuálně poskytnutými.

Provozovatel obchodu si vyhrazuje právo měnit podmínky pro slevy, či platnost slev ukončit.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Prodej obchodu se řídí  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Všechny poskytnuté osobní data zákazníků jsou použity k vyřízení objednávky a nejsou poskytována třetím osobám. Výjimku tvoří externí přepravní služby.

8.2. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Veškeré údaje získané od zákazníků naše společnosti užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti.

9. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi FamilyDogs.cz (Eva Jiříčková) a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele. V návrhu musí být identifikovány strany sporu, musí obsahovat úplné a srozumitelné vylíčení skutečností, musí být uvedeno, čeho se navrhovatel (spotřebitel) domáhá, uvedeno datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího poprvé, návrh musí být datován a podepsán. Návrh musí dále obsahovat prohlášení, že v dané věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zák. o ochraně spotřebitele. K návrhu se dále přikládá doklad o tom, že spor se nepodařilo vyřešit mezi spotřebitelem a prodávajícím přímo (např. zamítnutí reklamace). Návrh lze podat i elektronicky přímo na internetových stránkách příslušného subjektu mimosoudního řešení sporu. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu lze podat nejpozději do 1 roku, ode dne kdy uplatnil spotřebitel právo u prodávajícího poprvé. V průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu nemusí být jeho strany (spotřebitel a prodávající) právně zastoupeny. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu není zpoplatněno, strany sporu si ale svoje náklady nesou samy.

Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme kupujícímu nejdříve využít kontaktu na FamilyDogs.cz pro vyřešení nastalé situace.

9.1. EET

Od 1. března 2017 se na náš eshop vztahuje elektronická evidence tržeb při platbě v hotovosti v našich výdejních místech.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zákazník souhlasí s tím, že mu EET účtenka může být zaslána elektronicky (emailem).

9.1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete zde.

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Kupující okamžikem potvrzení objednávky  dává souhlas s obchodními podmínkami. V případě, že  tyto obchodní podmínky neupravují vztah kupujícího a prodávajícího pak se řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Familydogs.cz je internetový obchod s chovatelskými potřebami a krmivy pro Vaše mazlíčky.

O provoz e-shopu se stará již desátým rokem náš tým. Získali jsme certifikát Heureka „Ověřeno zákazníky“ a snažíme se abychom Vám mohli co nejlépe pomoci a poradit s výběrem zboží.

Kontakty
(Po-Čt 9-17, Pá 9-15)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.